Voorwaarden

Artikel 8 van 8

Door een bestelling te doen ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Hier kun je ze doorlezen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

d.d. 25 september 2009

Voor levering aan consumenten door Doggoesshopping.com / With Compliments
(www.doggoesshopping.com, Graaf Lodewijkstraat 42, 6821 EE Arnhem) 


Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en of diensten en of overige gesloten overeenkomsten van Doggoesshopping.com / With Compliments met afnemers van deze producten en of diensten danwel diegene die een overeenkomst met Doggoesshopping.com / With Compliments is aangegaan.

1.2 Door een bestelling te doen via de website of de e-mail tijdens een tentoonstelling of op enige andere wijze ga je een overeenkomst aan met Doggoesshopping.com / With Compliments en geef je te kennen dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

1.4 Doggoesshopping.com / With Compliments heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.

1.5 Alle goederen blijven eigendom van Doggoesshopping.com / With Compliments tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

1.6 Alleen correct ingevulde bestelformulieren worden in behandeling genomen. Bij twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, heeft Doggoesshopping.com / With Compliments het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, danwel melding te maken bij de internetprovider in geval van misbruik of fraude.

1.7 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een product niet voorradig blijkt te zijn, nemen we contact met je op.

1.8 Doggoesshopping.com / With Compliments levert in principe alleen aan consumenten. Heeft u als winkel of groothandel interesse in de producten van Doggoesshopping.com / With Compliments, dan kunt u contact met ons opnemen via email: dusty@doggoesshopping.com .

1.9 Alle toegestuurde foto’s, zowel naar doggoesshopping.com als naar onze sociale mediakanalen, worden eigendom van Doggoesshopping.com / With Compliments. Doggoesshopping.com / With Compliments heeft het recht deze foto’s te gebruiken voor reclame en of andere doeleinden.

1.10 Niets van de site Doggoesshopping.com mag door derden gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming vooraf vanuit Doggoesshopping.com / With Compliments. Alle rechten van deze site, zowel het logo, de teksten als overige afbeeldingen zijn voorbehouden aan Doggoesshopping.com / With Compliments. 

1.11 De ontwerpen van koeienhuid en jeans op onze site of sociale mediakanalen en de producten van onze Caring Clothing lijn zijn eigendom van Dicky van den Broek | With Compliments | Doggoesshopping.com (KvK 34129976). Niets mag  gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming vooraf vanuit Doggoesshopping.com / With Compliments.

 Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering

2.1 Verzending door Doggoesshopping.com / With Compliments vindt plaats door TNT Post.

2.2

De verzendkosten binnen Nederland bedragen €5,-. Voor landen in de Europese Unie bedragen de verzendkosten €12,50 voor pakketjes beneden de 2 kg. Voor overige bestellingen kan contact opgenomen worden met dusty@doggoesshopping.com


2.3 Doggoesshopping.com / With Compliments hanteert geen minimum bestelbedrag.

2.4 Doggoesshopping.com / With Compliments is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door jou bestelde producten door de vervoerder.

2.5 De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 3 werkdagen voordat je bestelling wordt verzonden.

2.6 Indien levering van een product om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Doggoesshopping.com / With Compliments in overleg met je een zowel qua prijs als kwaliteit vergelijkbaar product leveren danwel het product naleveren.

2.7 Doggoesshopping.com / With Compliments is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschading tijdens de verzending.

 Artikel 3 - Betaling

De klant kan op 3 manieren betalen:

1. Betalen met Creditcard en met Pay-Pal.
2. Het totaalbedrag kan overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van Doggoesshopping.com / With Compliments onder vermelding van het ordernummer in de bevestigingsmail. Het rekeningnummer van Doggoesshopping.com / With Compliments is 4268306 (ING Arnhem). Het bedrag moet binnen 5 werkdagen vanaf het moment dat je de bestelling is geplaats voldaan te worden. Indien men hieraan niet voldoet, stuurt Doggoesshopping.com / With Compliments een herinneringsmail.
3. Betaling via IDeal.


Indien de klant niet (tijdig) betaalt behoudt Doggoesshopping.com / With Compliments zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met de klant. Daarnaast zal Doggoesshopping.com / With Compliments eventuele onkosten en / of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door jou bij de klant verhalen.
 

 

Artikel 4 - Producten en garantie

 

4.1 Doggoesshopping.com / With Compliments garandeert de kwaliteit van de door haarzelf ontworpen producten gedurende 1 jaar na aflevering onder de onder artikel 5 genoemde voorwaarden.

 

4.2 Aanspraak op de garantie kan per brief of per e-mail bij Doggoesshopping.com / With Compliments worden ingediend. De klant ontvangt dan instructies van ons m.b.t. het toesturen van het product. Stuur dus nooit het product retour zonder eerst in overleg te gaan met ons.

 

4.3 Indien aan de voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt Doggoesshopping.com / With Compliments het artikel danwel vergoedt Doggoesshopping.com / With Compliments de aankoopprijs of een deel daarvan. De garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals verzendkosten en of kosten in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

 

4.4 De garantie is niet van toepassing indien je wijzigingen aan het product hebt aangebracht; er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Doggoesshopping.com / With Compliments niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

 Artikel 5 - Productgebruik

 

5.1 Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle producten tenzij anders vermeld in het wasvoorschrift dat ze het beste op de hand gewassen kunnen worden in lauw water. Doggoesshopping.com / With Compliments adviseert om producten niet in de droger te drogen. Eenmaal gewassen artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

 

5.2 De op de website genoemde maten zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

5.3 De producten zijn niet geschikt voor andere dieren, tenzij anders vermeld.

 

 

 

Artikel 6- Aansprakelijkheid

 

6.1 De aansprakelijkheid van Doggoesshopping.com / With Compliments met betrekking tot de verkoop en levering van producten is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.

 

6.2 Doggoesshopping.com / With Compliments kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van de hond ten gevolge van het gebruik van producten.

 

6.3 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Doggoesshopping.com / With Compliments beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

 

 

 

Artikel 7 - Klachten, ruilen en restitutie

 

7.1 Je hebt juridisch het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van je bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kun je doen d.m.v. een e-mail aan de klantenservice; dusty@doggoesshopping.com.

7.2 Wanneer de bestelde producten niet aan je verwachtingen voldoen of je hebt een verkeerd product besteld, dan kun je de producten in overleg ruilen of kan er restitutie verleend worden.

 

7.3 Wanneer de door Doggoesshopping.com / With Compliments afgeleverde producten niet binnen de hieronder benoemde termijnen zijn teruggezonden, gelden de producten als door jou zonder enig bezwaar geaccepteerd.

 

7.4 Het product dient ongebruikt, ongewassen en niet beschadigd terug te worden gestuurd.

7.5 Producten in de sale kunnen niet geruild worden.

 

 

 

Artikel 8 - Prijzen

 

8.1 Doggoesshopping.com / With Compliments is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier danwel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.

 

8.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Doggoesshopping.com / With Compliments bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

 

8.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.

 

8.4 Doggoesshopping.com / With Compliments is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

 

 

 

 

Artikel 9 - Communicatie

 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Doggoesshopping.com / With Compliments, dan wel tussen Doggoesshopping.com / With Compliments en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen jou en Doggoesshopping.com / With Compliments, is Doggoesshopping.com / With Compliments niet aansprakelijk. Dit tenzij en er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Doggoesshopping.com / With Compliments.

 

 

 

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Doggoesshopping.com / With Compliments is gevestigd bevoegd, tenzij Doggoesshopping.com / With Compliments voor de rechter van uw woon / vestigingsplaats kiest.

 Artikel 12 - Wijziging algemene voorwaarden

 

 

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

 

 Artikel 10 - Privacy-verklaring

 

 

Doggoesshopping.com / With Compliments vindt het belangrijk dat de door jou verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Doggoesshopping.com / With Compliments zal de door jou verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van je bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij je naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Je gegevens worden intern gebruikt om je op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld wijzigingen in het assortiment, aanbiedingen en andere relevante informatie over Doggoesshopping.com / With Compliments. Indien je dit niet wilt, kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar dog@withcompliments.nl.

 

 

© 2013 - 2024 @ DogGoesShopping | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel